מיתון
 
· האטה במסחר ובהתקדמות הכלכלית.
· בתקופת מיתון יש עליה באבטלה, עלייה בריבית, ירידה במכירת מוצרים, ירידה בצריכה הפרטית ותפוקה נמוכה של המשק.
 קישורי אינטרנט להעשרה נוספת
  המדד המשולב למצב המשק ורכיביו (מתעדכן חודשית) כולל דיאגרמת ההסתברות להימצא במיתון (אתר בנק ישראל)  


Untitled-1
27/05/2020   ראה גם:
     אינפלציה ודיפלציה
© כל הזכויות שמורות למפ"ט-עמל 2003