פיחות
 
הורדת ערכו של מטבע מקומי ביחס למטבע חוץ או העלאת ערכו של מטבע חוץ ביחס למטבע מקומי.

הפיחות הוא יוזמה של המדינה והוא נועד לצמצם את הגירעון במאזן התשלומים. המדינה דואגת לייקר את היבוא ובכך לצמצם את היקפו ולעומת זאת מוזילה את מחיר הסחורות שהיא מייצאת כדי לעודד את היצור.

פיחות זוחל - פיחות הדרגתי (לעומת פיחות חד-פעמי גדול) בערך המטבע לעומת מטבעות חוץ. התאמת שערי החליפין על-ידי שיעורים קטנים ותכופים.
 קישורי אינטרנט להעשרה נוספת
  הסבר מפורט על המושג פיחות  
  הסבר המושג פיחות זוחל  
  הסבר המושג פיחות, בליווי דוגמאות  


Untitled-1
27/05/2020   ראה גם:
     מטבע חוץ, מט"ח
© כל הזכויות שמורות למפ"ט-עמל 2003