זכויות סוציאליות
 
כלל הזכויות אשר הושגו במשך השנים על ידי העובדים.

הזכויות הסוציאליות כוללות: תנאי שכר, תנאי עבודה, ותק, חופשות - חופשה שנתית וחופשת מחלה, ביטוח בריאות, פצויי פיטורין, פנסיה, הכשרה, קידום מקצועי וכל שאר החוקים והתקנות לשיפור התנאים הסוציאליים של העובד.
 

Untitled-1
27/05/2020   ראה גם:
     איגוד מקצועי
© כל הזכויות שמורות למפ"ט-עמל 2003