בורסה - ניירות ערך
 
מקום בו מתרכזים מוכרים וקונים בענף מסוים, כל בורסה מתרכזת בענף אחד בלבד. השם המסחרי הוא בדרך כלל לניירות ערך שהם מסמכים שמיוצגים על ידי סימנים אלקטרונים על מסכי מחשב והם אינם מועברים מידי ליד. את ניירות הערך מוציאים תאגידים שונים (חברות) או ממשלה. נייר ערך מראה שלבעליהן יש זכויות רכוש.

הבורסה מאפשרת לקונים ומוכרים לנהל את ענייניהם בצורה יעילה, מהירה וזולה. הבורסה גם תורמת להגדלת ההון על ידי הוצאת ניירות ערך חדשים, למשל כאשר חברה מגייסת כספים מהציבור.

סוגי ניירות הערך שנסחרים בבורסה הם: אגרות חוב, מניות, וניירות ערך. מחיריהם נקבעים כל יום ולעיתים פעמיים ביום וההיצע והביקוש הם קובעים את המחיר.
 קישורי אינטרנט להעשרה נוספת
  אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב  
  ערכת לימוד למושגי יסוד בנושא הבורסה וניירות ערך, הופק ע"י הבורסה לניירות ערך בתל אביב. כולל מהי בורסה, מהי בורסה לניירות ערך, מהי מניה, מהי הנפקה וכד`. הערכה מלווה במצגת (ראו בקישור הבא)  
  מצגת - הבורסה לניירות ערך, מושגי יסוד, מלווה את ערכת לימוד למושגי יסוד בנושא הבורסה וניירות ערך, הופק ע"י הבורסה לניירות ערך בתל אביב  
  מידע על הבורסה לניירות ערך בתל אביב  
  אתר הרשות לניירות ערך. הרשות לניירות ערך הוקמה על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותפקידה הוא שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך, כפי שנקבע בחוק.  


Untitled-1
27/05/2020


בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב
© כל הזכויות שמורות למפ"ט-עמל 2003