בטיחות וגיהות במקום העבודה
 
המטרה העיקרית בעולם הבטיחות בעבודה היא מניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע. המחקרים, התקנות והחוקים בנושא זה מתמקדים במניעה שלפני ולא בטיפול שאחרי.

החוק מחייב את מקום העבודה בתקנות הבאות:
1. על המעביד לידע את העובדים אודות סיכונים במקום העבודה
2. על המעביד להדריך את העובדים בנושאי הבטיחות המיוחדים למקום העבודה
3. הדרכת העובדים תיעשה בדרך ובשפה המובנת לכל אחד מהם.
4. הדרכת העובדים תיעשה על ידי אדם מוסמך, בעל ידע מקצועי בנושא הבטיחות המיוחדים למקום העבודה
5. אין להעסיק עובד ללא הדרכת בטיחות מתאימה
6. על המעביד לספק לעובד ציוד מגן מתאים הנדרש על פי החוק
7. על המעביד לדאוג לשילוט בטיחות מתאים וברור
8. חובתו של העובד לדווח למעביד על כל סיכון בטיחות ולהתייצב לכל הדרכה בנושא בטיחות.

כמו כן מחייב החוק למנות אחראי בטיחות מקרב העובדים, בתשלום, בכל מקום עבודה בו עובדים למעלה מ-50 איש. על עובד זה לעבור הכשרה מתאימה וכן לעבור השתלמויות שנתיות.


ארגונומיה - הנדסת אנוש
חקר התנהגות האדם במקום עבודתו והיחס: אדם-מכונה.
מטרתה של הנדסת אנוש היא ליצור סביב האדם את התנאים הפיזיולוגיים והפסיכולוגיים הנאותים לטיפוח הרגשתו הטובה, לשמירה על בריאותו ולשיפור יעילותו. מתח ועומס רבים מדי מביאים לשגיאות, לתאונות ולאובדנים רבים.
הנדסת אנוש עוסקת, כמובן, גם ביחסי הגומלין שבין האדם, המכונות ותנאי הסביבה של העובד.

בטיחות במשרד
סיכוני בטיחות: צפיפות, דרכי גישה ומעברים, סיכוני אש וחשמל וסיכוני קרינה.
סיכוני סביבת העבודה: טמפרטורה, חוסר חמצן, חוסר תנועת אוויר ורעש.
עבודה מול צגי מחשב: עייפות פיזית, עייפות מנטלית, כאבי גב וצוואר, כאבי ראש, חוסר שביעות רצון.
הנדסת אנוש: מיקום תחנת העבודה והתאמת התחנה לעובד.

בטיחות במעבדה
סיכונים: שימוש בחומרים מסוכנים ואחסון בלתי נאות של חומרים.
למניעת תאונות יש:
1. להשתמש ולהפעיל את הציוד על פי ההוראות במלואן ללא "הנחות" וללא קיצורי דרך.
2. אחסון נכון וקפדני של חומרים כימיים וביולוגיים
3. לעקוב ולבצע את ההוראות של כל תהליך על פי כל הכללים ודרכי הפעולה.
 קישורי אינטרנט להעשרה נוספת
  המוסד לבטיחות וגיהות  
  חוקים ותקנות בנושא בטיחות ובריאות במקום העבודה, ותקנים ישראליים בתחום הבטיחות  
  מידע שימושי לממונה על בטיחות במקום העבודה  
  מאמר: בטיחות וגיהות - שאלה של חיים  
  הפעילות השוטפת של משרד העבודה בנושא בטיחות, בריאות וגיהות בעבודה  
  מידע על פעולה מונעת ומחקר בבריאות ובבטיחות בעבודה, שמקיים משרד העבודה  


Untitled-1
27/05/2020


© כל הזכויות שמורות למפ"ט-עמל 2003