ארון הברית
 
הארון שבו היו מונחים לוחות הברית. לארון יש מספר שמות כמו ארון האלוהים, ארון העדות, ארון הקודש וארון הברית.

הארון נבנה בידי בצלאל במדבר סיני והיה עשוי עצי שיטים ומצופה זהב טהור. הארון הלך לפני בני ישראל במדבר על כתפי הלווים. הוא נחשב לקדוש ביותר. משהגיעו לארץ הניחו אותו בשילה שהייתה המרכז היהודי והוציאו אותו משם רק לצורך המלחמות. שלמה המלך שבנה את בית המקדש העבירו לשם. בארון אסור היה לגעת וגם לכוהן הגדול, מותר היה להכנס לתחומו רק פעם בשנה. משחרב בית המקדש נעלם הארון ולא יודעים מה עלה בגורלו.

ארון הקודש - הארון שבו שומרים על ספרי התורה בבית הכנסת. הוא נקרא גם `ההיכל` ו`התיבה` והוא מוצב לכיוון ירושלים. ספרי התורה שבו הופכים אותו לקדוש והוא `מדמה` את ארון הברית. הארון מקושט מאוד ובנוי בהידור. פתיחת דלתותיו מלווה בטקס שמתחיל "ויהי בנסוע הארון…." כלומר אזכור לארון הברית.
 קישורי אינטרנט להעשרה נוספת
  סיפור שביית ארון הברית, שמואל א` ד`- ו`  
  פולמוס ארון הברית בימי יאשיהו, מתוך האתר היהודי `דעת`  


Untitled-1
17/11/2019


   ראה גם:
     בית המקדש
     בית כנסת
© כל הזכויות שמורות למפ"ט-עמל 2003