בית כנסת
 
מקום לתפילה בציבור, מרכז רוחני ולימוד תורה – בדת היהודית. בדרך כלל בנוי בית הכנסת גבוה משאר הבניינים ויש בו חלונות, חזית הבניין - בו נמצא ארון הקודש ובתוכו ספרי התורה - מופנית לירושלים ואילו החזית הפנימית, פונה אל הרחבה בה עומד ארון הקודש ולכיוונה מתפללים. במרכז בית הכנסת מותקנת ה"בימה" המשמשת לקריאת התורה ולברכות. הנשים מתפללות באגף מיוחד הנקרא "עזרת נשים".

מבחינה היסטורית, סבורים שבית הכנסת נוצר בבבל לאחר חורבן בית ראשון. בימי בית שני גיבשו אנשי כנסת הגדולה את יסודות התפילות הקבועות וקריאת התורה שנערכו בהשתתפות מניין אנשים לפחות.

לאחר החורבן שימשה התפילה בבית הכנסת תחליף לעבודת הקורבנות שבבית המקדש, ומאז ימי הביניים הוא משמש גם מקום התכנסות ללימוד תורה ומוקד לפעילות קהילתית כגון: עזרה הדדית וגמילות חסדים.
 קישורי אינטרנט להעשרה נוספת
  "בית כנסת" מאת מתיה קם - תפקיד בית הכנסת בתקופות שונות ובעדות שונות  
  בתוך בית כנסת - מאפייני פנים בית הכנסת: ארון הקודש, הבימה, רצפות פסיפס, כתובות, בית מדרש וישיבה  
  בית הכנסת בחיי העם – מאתר "דעת" - מעמדם של בתי הכנסת ובתי המדרש, מעמדו של בית הכנסת כמרכז לחיי הציבור  


Untitled-1
27/05/2020


בית הכנסת הגדול בתל אביב

   ראה גם:
     ארון הברית
     בית המקדש
© כל הזכויות שמורות למפ"ט-עמל 2003