הכרזת העצמאות של מדינת ישראל
14/5/1948
ה אייר תש"ח
 
ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, אירעה ביום ששי ה` אייר תש"ח 14 במאי 1948. הטכס נערך בתל אביב במוזיאון הישן ומועדו נשמר בסוד. באותו מעמד, הכריז דוד בן גוריון על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל – היא מדינת ישראל - והקריא את מגילת העצמאות לפני מועצת העם. מאז אנו חוגגים את יום העצמאות מדי שנה ביום ה` באייר.  קישורי אינטרנט להעשרה נוספת
  פעילות מקוונת בנושא הכרזת המדינה, עמלנט  
  אתר הכנסת, מגילת העצמאות  
  עמלנט, מדינה בבולים, הרקע למגילת העצמאות  
  מנהלת העם, צילום ההזמנה ההיסטורית לטכס הכרזת המדינה  
  פרשנות למשמעות מגילת העצמאות  


Untitled-1
27/05/2020


בול - הכרזת המדינה. מעצב מ. עמר
© כל הזכויות שמורות למפ"ט-עמל 2003