חג החנוכה
כסלו
 
אנטיוכוס הרביעי אפיפנס (175 - 163 לפני הספירה) - מלך יווני ששלט בסוריה, גזר גזרות והחל ברדיפות דתיות נגד היהודים לאחר שניסו למרוד בו ב- 168 לפנה"ס. בין היתר, אסר על ביצוע ברית המילה ושמירת השבת, חילל את בית המקדש בירושלים, הקים מזבחות אלילים ואילץ את היהודים להשתתף בטקסים אלילים - דבר שגרם למרד הידוע בכינויו - מרד החשמונאים/המכבים – על שם משפחת חשמונאי שהנהיגו את המרד. נצחונם של המכבים הביא לשחרורה של ארץ יהודה משעבוד זרים, לביטול הגזירות, לחידוש העבודה בבית המקדש ולכינונה של מדינה יהודית עצמאית, שנהנתה מריבונות למעלה ממאה שנה. לציון הניצחון ולזכר טיהור המקדש וחנוכתו בכ"ה בכסלו, נחוג חג החנוכה במשך שמונה ימים.

האגדה מספרת, כי בכ"ה בכסלו, כאשר נכנסו המכבים להיכל, לא ניתן היה להדליק את נרות מנורת המקדש, כי לא היה בנמצא שמן טהור, היוונים טימאו את כל השמנים למעט פח שמן טהור אחד שנותר בחותמו של הכהן הגדול והיה אמור להספיק ליום אחד. נעשה להם נס והשמן דלק שמונה ימים.
 קישורי אינטרנט להעשרה נוספת
  מרוץ הלפיד, פעילות וקישורים בנושא חנוכה, עמלנט  
  בימים ההם בזמן הזה, חנוכה באתר גלים  
  על הקשר שבין חג החנוכה לחג הסוכות, עמלנט  
  חנוכה, התנועה ליהדות מתקדמת  


Untitled-1
17/11/2019


חנוכיה

   ראה גם:
     חשמונאים
© כל הזכויות שמורות למפ"ט-עמל 2003