חג השבועות
ו סיוון
 
חג השבועות חל ב- ו` סיון, ביום החמישים לספירת העומר. החג הינו אחד משלושת הרגלים: פסח, שבועות וסוכות.

שמות החג
חג השבועות- חוגגים חג זה לאחר שסופרים שבע שבועות מחג הפסח.
חג הקציר- בעונה זו מבשילה החיטה ומתחילים בקציר.
חג הביכורים- ביום זה מתחילה עונת הביכורים, כל אחד לוקח את הפירות הראשונים משבעת מיני פירות האדמה בהם נתברכה ארץ ישראל, שם אותם בטנא ומביאם לבית האלוהים, הכהן שם טנא זה לפני מזבח אלוהים.
חג מתן תורה- ביום זה בני ישראל קבלו את התורה בהר-סיני.

מנהגי החג
תיקון ליל שבועות- בחג השבועות נוהגים להישאר ערים כל הלילה וללמוד תורה. זאת כדי לכפר על כך שבערב מתן תורה ישנו בני ישראל כל הלילה. יש הגורסים כי נשארים ערים כל הלילה מכיוון שהחג הוא קצר ותוכנו מרובה, אין לבזבז זמן על שינה, וצריך לנצל את שעות החג עד תום.
אכילת מאכלי חלב- נוהגים לאכול מאכלי חלב כי התורה משולה לחלב ודבש, חלב הוא המזון היחיד שאפשר להתקיים עליו בלבד. אחרים אומרים: לאחר שנתן ה` את התורה לבני ישראל בהר סיני, הם קיבלו על עצמם לקיים את כל חוקי התורה, עם כל דיני הכשרות החדשים, ולא הספיקו להכין מאכלי בשר כשרים, לכן נאלצו להסתפק במאכלי חלב בלבד.
מנהג המים- התורה משולה למים, כמו שהמים מחיים את נפש האדם כך התורה. המים מטהרים כמו שבני ישראל טיהרו עצמם לפני קבלת תורה.
קישוט הבית בהרבה ירק - זכר למתן תורה שהיה בהר ירוק, זכר לנס שנעשה למשה רבנו כשנולד והסתירו אות בענפי סוף, או ביטוי אופיו החקלאי של החג.
קריאת מגילת רות - בחג נוהגים לקרוא את מגילת רות, אחד הסיפורים היפים בתנ"ך המתרחש באביב. נערה מואביה בשם רות נישאת לצעיר יהודי מארץ יהודה. אחרי מות בעלה היא עוזבת את עמה ומולדתה והולכת לגור עם חמותה נעמי בעיר בית לחם. הימים ימי קציר, ורות יוצאת ללקט שיבולים אחרי הקוצרים. היא נקלעת לשדהו של בועז, אחד מנכבדי בית לחם וקרוב משפחה של נעמי. כאשר בועז רואה את רות היא מוצאת חן בעיניו, הוא שומע על אופייה הטוב, ששמרה אמונים לחמורה ולא רצתה להיפרד ממנה, ואהבתו אליה גדלה עוד יותר. לבסוף נושא בועז את רות לאישה, והיא יולדת לו את עובד, הוא אבי ישי, אבי דוד מלך ישראל.
 קישורי אינטרנט להעשרה נוספת
  הסבר על שמות החג השונים, כולל ציטוטים מהמקרא, תמונות והפעלות  
  חג השבועות  
  חג השבועות - על שום מה?, הצעה לפעילויות, הפינה הירוקה- מידע על הטבע ואיכות הסביבה. בנוסף קבלת חג השבועות בשפה הרוסית  


Untitled-1
17/11/2019   ראה גם:
     חג הפסח
     ספירת העומר
© כל הזכויות שמורות למפ"ט-עמל 2003