חשמונאים
 
משפחת כוהנים ממודיעין שהתיצבו בשנת 166 לפנה"ס בראש המרד נגד גזרות אנטיוכוס אפיפנס, מרד הידוע בכינויו מרד החשמונאים/המכבים. בראש המרד עמד מתתיהו יחד עם חמשת בניו – יוחנן, שמעון , יהודה, אלעזר ויונתן. לאחר מותו תפס את מקומו בנו יהודה, אשר הצליח להביס את צבאות אנטיוכוס בכמה קרבות, שיחרר את ירושלים, טיהר את בית המקדש וקבע את שמונת ימי החנוכה כחג לזכר המאורע.

נצחונם של המכבים הביא לשחרורה של ארץ יהודה משעבוד זרים, לביטול הגזירות, לחידוש העבודה בבית המקדש ולכינונה של מדינה יהודית עצמאית, שנהנתה מריבונות למעלה ממאה שנה.
 קישורי אינטרנט להעשרה נוספת
  קרב אמאוס, באתר הפעילויות לחנוכה "מרוץ הלפיד" בעמלנט  
  חז"ל ובית חשמונאי  
  קרבות יהודה המכבי – רצף אירועים  
  קישורים לאתרים בנושא ימי בית שני  
  אנטיוכוס אפיפנס - מי הוא היה?  


Untitled-1
17/11/2019


   ראה גם:
     חג החנוכה
© כל הזכויות שמורות למפ"ט-עמל 2003