כשרות
 
מערכת הלכות ביהדות שעל פיה נקבע מהו מזון המותר לאכילה - מזון כשר ומהו שאסור לאכילה – לא כשר.

התורה מכנה את בעל החיים שאת בשרו רשאים לאכול "טהור" ואת האסור "טמא".

הלכות הכשרות אינן עוסקות רק באיסורי מאכל אלא גם באופן שבו יש לשחוט את בעל-החיים, בבריאותו, בשעת מותו ובהכנת בשרו לאכילה. משום כך, בשר לא כשר אינו רק בשר של בעל-חיים שנשחט שלא ע"פ ההלכה, אלא גם כזה שלא טופל נכון לאחר השחיטה. בהמה, חיה או עוף טהורים אסורים במקרים שהם נבלה, כלומר, מתו לא מהשחיטה או בשחיטה שלא בוצעה כהלכה, וכן במקרה של טריפה, כלומר, שיש מום בגופו של בעל – החיים.

הלכות כשרות הן פרק קשה וסבוך ביהדות, ומשום כך הוקמה בכל אחת מקהילות ישראל מערכת שלמה, שנועדה להקפיד שכל המאכלים והמוצרים יעשו תחת השגחה.
 קישורי אינטרנט להעשרה נוספת
  רשימת עדכוני הכשרות האחרונים שפורסמו ע"י המחלקה לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות ברבנות הראשית  
  השגחת כשרות, צרכנות נבונה ומה שביניהן  
  כשרות – מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית. ליקט ערך והעיר: פרופ` אברהם שטינברג. נושאים הנוגעים לכשרותם של תרופות ומאכלים לחולים ותנאי ההיתר והאיסור לאכילת מאכלים שונים לחולים.  


Untitled-1
27/05/2020


© כל הזכויות שמורות למפ"ט-עמל 2003