ספירת העומר
ט"ז ניסן
 
התורה מצווה להתחיל בספירת העומר החל ממחרת יום חג הפסח, מהלילה השני של פסח, עד ערב חג השבועות. ספירת העומר נערכת במשך שבעה שבועות שהם ארבעים ותשעה ימים, וביום החמישים חל חג השבועות. הספירה מתחילה ביום ט"ז ניסן הוא יום הקרבת מנחת העומר מקציר השעורים הראשון.

אחרי חורבן בית המקדש השני, כאשר יצא העם לגולה ולא עבד אדמתו, המשיכו בני ישראל במצוות ספירת העומר. ספירת העומר מופיעה בסידור התפילה. בכל יום בין פסח לשבועות, בסיום תפילת ערבית מברכים את הברכה המיוחדת לספירה ומציינים את מספר היום בספירה.

נוהגים לערוך לוח ספירת העומר כדי להקל על הספירה. ימי ספירת העומר נחשבים ימים שנוהגים בהם מנהגי אבלות - אין עורכים שמחות כמו חגיגות נישואין (פרט ליום ל"ג בעמר, יום העצמאות ויום ירושלים).

לפי המסורת נקבעו ימי אבל מכיוון שבתקופה זו פרצה מגפה בין תלמידי ר` עקיבא, ו-24 אלף מהם מתו במגפה זו. על פי מסורת זו המגפה נסתיימה ביום ל"ג בעומר. הרמב"ם מסביר את ספירת העומר בהדגשת הקשר בין יציאת ישראל ממצרים לבין קבלת התורה בחג השבועות.
 קישורי אינטרנט להעשרה נוספת
  הלכות ספירת העומר והאבלות בימי ספירת העומר  
  העומר במקרא, ספירת העומר ומנהגי האבלות  


Untitled-1
27/05/2020   ראה גם:
     חג הפסח
     חג השבועות
     ל"ג בעומר
© כל הזכויות שמורות למפ"ט-עמל 2003