שבת
 
השבת הוא יום המנוחה לאחר ששת ימי מעשה, ולפי ההלכה המלאכה והעבודה אסורות בו. את מצוות השבת מוצאים ב"עשרת הדברות" והיא ערך חשוב ביהדות.

ישנם שני נימוקים לקיום השבת:

1. זכרון למעשה בראשית - "כי ששת ימים עשה ה` את השמיים והארץ... וינח ביום השביעי לכן ברך ה` את השבת ויקדשהו" (שמות כ`). השבת היא זכר למעשה בראשית ומעידה כי ה` הוא בורא העולם והמנהיג. כמו שהאל עבד 6 ימים ונח כך גם האדם שנברא בצלם האלוהים ינוח בשבת.

2. ערך לאומי חברתי – השבת היא אות זכרות ליציאת מצרים, המעבר מימי חול אל הקודש, מששת ימי העבודה אל המנוחה ביום השבת הוא כמו מעבדות לחרות. השבת מחנכת לשוויוניות בין בני האדם , הקב"ה מצווה "לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך" (דברים ה` 14).
 קישורי אינטרנט להעשרה נוספת
  תפילות השבת, אתר דעת  
  באה שבת באה מנוחה, מתוך "להיות יהודי", יהודה איזנברג  
  מאמרים שונים בנושא השבת, מאתר "ערכים"  
  על משמעות השבת, שבת, שבתון ושבת שבתון במקרא, נרות שבת, קבלת שבת ומידע נוסף בספריה הוירטואלית של מט"ח  
  מידע נוסף על השבת, בספריה הוירטואלית של מט"ח  
  על השבת ביהדות המתקדמת, באתר התנועה ליהדות מתקדמת (התנועה הרפורמית)  


Untitled-1
27/05/2020


נרות שבת
© כל הזכויות שמורות למפ"ט-עמל 2003