איגוד מקצועי
 
ארגון עובדים אשר תפקידו להגן על זכויותיו של העובד השכיר.

האיגוד המקצועי צריך לדאוג להטיב את תנאי עבודתו ושכרו של העובד, ולהבטיח את קיומו הכלכלי של העובד לאחר פרישתו מהעבודה.
 קישורי אינטרנט להעשרה נוספת
  הסבר על האגף לאיגוד המקצועי ועל תפקידיו, מתוך אתר ההסתדרות החדשה  
  מילון מונחים הקשורים לנושא האיגוד המקצועי מתוך אתר ההסתדרות החדשה  


Untitled-1
17/11/2019   ראה גם:
     זכויות סוציאליות
© כל הזכויות שמורות למפ"ט-עמל 2003