תשעה באב
ט אב
 
יום צום לזכר חורבן בתי המקדש. הוא מגיע לאחר 3 שבועות שנקראים "בין המיצרים". הצום מתחיל ערב קודם ומסתיים למחרת עם צאת הכוכבים. האיסורים ביום זה הם: אכילה, שתייה, רחיצה, נעלי עור ועוד. לפני התפילה מסירים את הפרוכת בבית הכנסת, כולם יושבים על דרגשים נמוכים וקוראים במגילת איכה לאור נרות. תפילות רבות נערכות גם בכותל המערבי שהינו שריד של בית המקדש.


בית ראשון נחרב בשנת ‏586 לפני הספירה. נבוכדנצר מלך בבל הגלה את ממלכת יהודה לבבל. בניו של צדקיהו המלך נשחטו אל מול עיניו, עיניו נעקרו והוא הובל עם יתר הגולים לבבל.

בית שני נחרב בשנת ‏70 לספירה. חורבן בית שני הביא לשבר עמוק בחיי עם ישראל, כיוון שלאחריו ישראל שהו בגלות אלפיים שנה. הרומאים שלטו בארץ משנת ‏63 לפנה"ס, השלטון הרומאי הפגין אכזריות כלפי העם בארץ. בשנת ‏70 לספירה טיטוס מלווה בגדודים רומאים כבש את ירושלים והחריב את בית המקדש השני. החורבן היה טראומה קשה עבור היהודים בארץ, על פי תיאורו של יוסיפוס פלביוס מאות אלפי יהודים נהרגו בירושלים ובשאר חלקי הארץ, ואחרים נמכרו לעבדות ברומא. בתשעה באב מתאבלים על חורבן בית המקדש הראשון והשני, ועל מאורעות קשים אחרים שארעו לעם ישראל.

פורענויות נוספות שהתרחשו בתשעה באב
1. הגזרה שנגזרה על אבותינו במדבר כולל חטא המרגלים – עם ישראל עבר את תלאות המדבר ולא האמין כי יגיע לארץ המובטחת, בכה אל הקב"ה, ויום הבכי היה ליל תשעה באב והקב"ה הגיב על בכי זה וגזר עליהם למות במדבר "אתם בכיתם בכיה של חינם – ואני קובע לכם בכיה לדורות".
2. נלכדה ביתר - בימי מרד בר כוכבא נגד הרומאים. ביתר שהיתה מרכז המרד והיו בה אלפי גברים, נשים וטף, נחרבה בתשעה באב ותושביה הוצאו להורג. בכך נהרס מחוז חשוב של הישוב היהודי בארץ אחרי חורבן בית המקדש.
3. נחרשה העיר – לאחר דיכוי מרד בר כוכבא, עשו שליטי רומא כל מאמץ למחוק את זכרה של ירושלים, חרשו את אדמתה והסבו את שם ירושלים ל"איליה קרטולינה" וכל זאת בתשעה באב.

 קישורי אינטרנט להעשרה נוספת
  צומות החורבן, משרד החינוך  
  תשעה באב, אתר חגים  
  תשעה באב במסורת היהודית  


Untitled-1
27/11/2020   ראה גם:
     בית המקדש
© כל הזכויות שמורות למפ"ט-עמל 2003