יד"ע - יהדות, דמוקרטיה, ערכים

הדפס       חזור

ט"ו באב, חג האהבה
אב ט"ו -
 
חמישה עשר באב הוא יום שמחה קדום בישראל. לפי המסופר במסכת תענית במשנה, בנות ישראל היו יוצאות ביום זה בבגדים לבנים ורוקדות בכרמים. וכל בחור שלא נשא עדיין אשה היה פונה לשם לבחור לו אשה כלבבו. במשך הדורות נשתכח מנהג זה. כיום, יום זה קיבל את השם: "חג האהבה".

ביום זה התרחשו אירועים מיוחדים:
· היום שבו השמש מגיעה לשיא כוחה.
· יום תחילת הבציר ולכן חוגגים אותו בכרמים.
· "יום שכלו בו מתי מדבר" - נסתיימה הגזרה של ארבעים שנה נדודים במדבר שנגזרה על יוצאי מצרים לאחר חטא המרגלים.
· יום שהותרו השבטים להינשא זה בזה - לפנים לא נהגו בני שבט אחד להינשא לבן שבט אחר כדי שהנחלה לא תעבור לשבט אחר, בגלל הנישואין.
· יום שהותר לשבט בנימין לבוא בקשרי נישואין עם שאר השבטים, לאחר שהוחרם בעקבות מלחמת פלגש בגבעה.
· יום בו נקברו הרוגי בית"ר לאחר שהרומים אסרו לקבור את חיילי מרד בר כוכבא שנפלו בהגנה על מבצרם האחרון.