צריך לחזור ללימודים סדירים תוך הקפדה על הכללים. צריך להתנהל אחרת! – ריאיון בערוץ 12

01/04/2021