קריאת מנכ"ל רשת הרב תחומי עמל לשמירת מרקם החיים המשותפים בחברה הישראלית

13/05/2021