ראיון לאנשים ומחשבים, על למידה מרחוק בתקופת הקורונה ומסקנות לקראת השנה הבאה

25/06/2020