לאתר מדינה בדרך
Inside_Title_02

גיוס כוח מגן בארץ ישראל

במקביל לגיוס הפומבי לצבא הבריטי, שיתפו עצמם כוחות “ההגנה” הליגאליים והבלתי ליגאליים (ראה הרכב כוחות “ההגנה” ערב המלחמה) במאמץ המלחמה הכללי. הנוטרות – הזרוע הליגאלית, היתה כפופה לבריטים מעצם טיבה, בהיותה כוח עזר להגנה על היישוב. אך גם זרועות ההגנה הבלתי ליגאליים, כמו יחידות הפלמ”ח, העמידו מתוכן יחידות שונות, שסייעו לבנות הברית במלחמה.

לא כאן המקום לעמוד על הרקע להקמתו של הפלמ”ח (פלוגות מחץ), ואולם בהקשר לענייננו יצוין, כי עם התקרב סכנת הפלישה הגרמנית, הבשיל הרעיון שיש למהר ולקים כוח ארצי מגויס בתמידות, כוח נייד ובעל כושר פעולה מהיר ומקיף. הקמתן של פלוגות המחץ במאי 1941 היתה ביטוי לצורך זה.

להלן נעמוד על הקשר בין הקמת יחידות הפלמ”ח ובין הבריטים, ועל תרומתן למאמץ המלחמה המשותף.

כבר בראשית המלחמה נקבע הסכם בין הבריטים לנציגי המחלקה המדינית של הסוכנות, לפיו יופנו בחורים מן הארץ לפעולות מיוחדות של לוחמה זעירה, כגון ריגול, קשר, חבלה בשטח האויב (ראה הסכם). (לבריטים היו הסכמים דומים גם עם תנועות מחתרת וממשלות גולות אחרות באירופה. הסוכנות היהודית הופיעה בפני שלטונות בריטניה כנציגת היישוב המוכרת).

בעקבות ההסכם ביצעו צעירים מכוחות המגן בארץ פעולות רבות, בארץ ומאחורי קווי האויב, ולהלן הידועות שבהן: 

– פעולות “המחלקה הערבית” (המסתערבים) – מחלקה שאנשיה חדרו לסוריה לשם איסוף ידיעות על האויב.

– פעולת כ”ג “יורדי הסירה” – במאי 1941 הפליגו 23 בחורים ללבנון במטרה לחבל בבתי הזיקוק בטריפולי. עקבותיהם לא נודעו.

– ביוני 1941 השתתפו כ-30 בחורים מגרעיני פלמ”ח בפעולות סיור וסיוע לפלישת בנות הברית לסוריה כמורי דרך וכחבלנים.

– דוד רזיאל, מפקד האצ”ל, נשלח בשנת 1941 בשליחות הבריטים לסייע בתפקידי ריגול בעת המרד הפרו-נאצי בעיראק. הוא נפל בעת שליחות זו. גם חברי אצ”ל אחרים מילאו תפקידים בשירות הריגול הבריטי.

– בקיץ 1942 הגיע שיתוף הפעולה בין הפלמ”ח לבריטים לשיאו. איום פלישה של הגרמנים לארץ-ישראל הביא להכנת “תכנית ארץ-ישראלית” שבמסגרתה אמור היה הפלמ”ח לשמש כוח פרטיזני נגד הכובש הגרמני . כך נולדה “תכנית הצפון” .

– בקיץ זה הוקמה גם “המחלקה הגרמנית”, שנועדה לפעולות חבלה וקומנדו מאחורי קווי האויב במדבר המערבי, אך לא הגיעה לפעולה של ממש.

למרות התרופפותו ההולכת וגוברת של השיתוף עם הבריטים אחרי 1942 צצו גם מאוחר יותר תכניות שיתוף, הידועה ביניהן היא תכנית הצנחנים.

– הצנחת צנחנים יהודים מעבר לקווי האויב נעשתה, מבחינת הבריטים, למטרות ריגול וחבלה. היוזמה באה מהצד היהודי, עם החרפת ההכרח ביצירת מגע עם שארית הפליטה בארצות הכיבוש ובמציאת דרכים להצלה.

 

במהלך תקופת השיתוף עם הבריטים בתחום הצבאי, קיבלו מאות מבני היישוב הדרכה ואימונים אינטנסיביים בתחומים מגוונים של לוחמה צבאית מודרנית; הוכשרו יחידות קומנדו וחבלנים, נתקיימו קורסים לאלחוטאים ולמקצועות החשמל והרדיו. הוכשרו צלפים וצנחנים ונתקיימו קורסים למפקדים בדרגות שונות. כל אלה תרמו תרומה חשובה ביותר להפיכת ה”הגנה” של ימי המאורעות ל”צבא בדרך” של ימי המאבק על העצמאות.

 – – 

"ועד ההצלה"

הוקם בראשית 1942 על ידי הנהלת הסוכנות היהודית והועד הלאומי, והיה מורכב מנציגי תנועות שונות ומפלגות. עיקר פעולתו היתה במציאת קשר למנהיגים יהודים וסיוע בהברחת יהודים מארצות כבושות על-ידי הגרמנים לארצות בהן לא נשקפת להם סכנת השמדה.

המוסד לעליה ב'

בשנת 1938 הוקם “המוסד לעליה ב'”, הגוף שביצע פעולות הצלה מאורגנות, ובראשו שאול אביגור, חבר המפקדה הארצית של ההגנה. חלק ממנהיגי התנועה הציונית חששו, כי עקיפת חוקי העלייה עלולה להזיק גם לעלייה הליגאלית ולהחריף את היחסים עם הבריטים. ביטוי לחששות אלה ניתן בוויכוח בשאלת העלייה בקונגרס הציוני הכ”א. רבים הצדיקו את הבאת העולים בכל דרך אפשרית גם בניגוד לחוקי “הספר הלבן”. ברל כצנלסון , בנאומו בקונגרס בעניין זה, אמר: …”איזו הגירה מעולם היא כשרה וחוקית, אם עלייה זו אינה חוקית?

ואיזה חוקים בעולם הם חוקיים, אם זכות חיים ליהודי היא בלתי חוקית? העליה הבלתי חוקית יש לה תפקיד מיוחד במלחמתנו…וכשאני שואל את עצמי: מיהו בימינו אלה הנושא הטבעי – בגזרות גורלו – של מלחמת ישראל על קיומו? הריני משיב לעצמי: על פני הימים נטושים נושאי הדגל של צרת היהודים. הללו לא יתנו לשערי הארץ שייסגרו… הפליט היהודי יוצר בראש המערכה, וכולנו חייבים לצאת בצבאותיו”… לפי תפיסה זו הפכו ההעפלה ותנופת ההתיישבות המוגברת למטרת המערכה הציונית ואמצעי עיקרי למאבקה!

דין וחשבון של הנהלת הסוכנות לקונגרס הכ"ב על ההעפלה בשנות המלחמה, תש"ז 1946

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

גילוי דעת הסוכנות היהודית על גירוש מעפילי "אטלנטיק", דצמבר 1940

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

העפלה יבשתית

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

תיכנון ההתישבות היהודית מבחינת שיקולי הבטחון, אוגוסט 1943

פרק מתוך הספר “התנועה הלאומית היהודית והקמת מדינת ישראל” 

1 /אח/02 10.8.1943 -1544-

 

ר.מ.א (ראש המטה הארצי)

 

ההנהלה 

 

תיכון-ההתישבות מבחינת ההגנה

 

לפני זמן מה נעשתה במוסדנו עבודת-מחקר על הנושא: “הגורם ההגנתי בתיכון ההתיישבות העברית”. לסיכומים של המחקר, המועברים אליכם ר”ב, הנני לצרף להלן אי-אלה הערות ובאורים.

 

  1. ההכרה, כי תפקיד-ההתיישבות ותפקיד-ההגנה בתהליך הכיבוש הציוני של הארץ משולבים זה אל זה ולא במעט אף תלויים זה בזה, נשתרשה אצלנו בחזרת מושכל ראשון – ואף-על-פי-כן אין עדיין קיימת שיטת-שיתוף קבועה, תקינה ומקיפה בשטח התיכון והבצוע בין שני מכשירי-הגשמה אלה. והקשר ביניהם הנו עד היום הזה רופף וארעי. אולם אם מצב זה יכל להסבל עד כה, אין בשום פנים להשלים עם המשכתו בתקופת-ההכרעה הממשמשת ובאה, כאשר תתרחב ותתגבר ללא ספק השפעת-הגומלין בין ההתיישבות וההגנה.

מחד-גיסא יהא זה מחובתו של ארגון-ה”הגנה” להבטיח כל עליה חדשה על הקרקע, להגן על ישובים מרוחקים, מבודדים ונחשלים, ואחרון אחרון – לפלס את הדרך להתיישבות רבתי, לשבור התנגדות שתתגלה בדרך זו, לתחום אדמות-בור ולמסור אותן לידי מתיישבים; מן הצורך הוא, איפוא, שתהיינה נהירות למוסדות-הביטחון כל תכניות הרכישה וההתיישבות למען תאם אתן את התכניות ההגנתיות ולמען הכן יחידות לקראת פעולות הצפויות בשטח זה. ומאידך – אסור לה, למדיניות הקרקעית וההתיישבותית שלנו, להתעלם מהגורם ההגנתי בקביעת תכניותיה ובביצוען; ההתיישבות הציונית אינה מטרה בפני עצמה בלבד, היא גם אמצעי לכיבוש מדיני של הארץ, ולכן היא חייבת לחתור בעת ובעונה אחת להקמת ישובים עבריים הן בתוך המרכזים הפוליטיים והכלכליים של הארץ, בקרבתם או מסביבם, והן באותן הנקודות העלולות לשמש משלטים טופוגרפיים ועמדות-מפתח מבחינת השליטה הצבאית על הארץ והיכולת של הגנה יעילה עליה, ולו גם חשיבותן הכלכלית היתה פחותה, שכן הכיבוש הציוני של הארץ לא יהיה שלם ויציב, אלא אם כן תפעם את מדיניותנו ההתישבותית בד בבד עם השאיפה קליטת-עליה ולהרחבת הישוב העברי בכפר ובעיר, גם הדאגה, להבטיח להגנתנו את המרכזים האסטרטגיים-טקטיים של הארץ. וזה בעצם הכוונה של המחקר הנמסר לידיכם: להצביע על כווני-ההרחבה של ההתיישבות מנקודת-ראות ההגנה והשליטה על הארץ במובן הצבאי. מחקר זה מתעלם, כמובן, לחלוטין מחוק-הקרקע )1940(. וכן מהבעלות הנוכחית על האדמה, באשר כל תיכון ציוני משתת על ההנחה של בטול ההגבלות הללו, ובאשר תעודתו היחידה של מחקר זה היא רק לכוון את התיכון ההתיישבותי ולהקנות לו מגמה הגנתית, ולא להוות את התכנית גופא הקובעת הלכה למעשה.

 

  1. הנני חוזר ומדגיש, כי המחקר המועבר לידיכם אינו תוכנית על התיישבות, אלא ניתוח של גורם אחד בלבד – הגורם ההגנתי – בתיכון ההתיישבותי. כוונתנו היא, שתובטח לגורם זה השפעה מתאימה על מדיניותנו הקרקעית וההתיישבותית בצדם של שאר הגורמים הנוגעים בדבר. בטוחני, כי ההנהלה תמצא ותקבע לשם כך את המסגרת הארגונית הנאותה.

  

מאמץ המלחמה הסודי של היישוב, דו"ח הסוכנות היהודית, אוגוסט 1945

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

יצחק שדה, תכנית הצפון, 1940

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

דוד הכהן, הנחת היסוד לשיתוף פעולה

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

מכתב וייצמן אל גריג, 28 במרס 1944

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

הישוב על משמרת משולשת

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.