נתון מרשים שהוצג בביקור מנכ"ל קבוצת עמל בתל שבע: הישגי בית הספר הרב תחומי תל שבע א' מקבוצת עמל הגיעו בשנה החולפת לשיא חדש: 65% זכאות לבגרות – 24.2.14

אחוז הזכאים לבגרות בבית הספר הרב תחומי תל שבע א' מקבוצת עמל הגיע בשנת 2013 לשיא של 65% זכאות.
נתון זה משקף עלייה משמעותית מאוד בהישגי ביה"ס. בשנה שקדמה לכך עמד אחוז הזכאות על 46% בלבד, ובשנים קודמות אף הרבה פחות מכך.
הישג מרשים זה הוצג בעת ביקור שערכה מנכ"ל קבוצת עמל עו"ד רוית דום בתל שבע, שבו נועדה לפגישה עם ראש המועצה טומאן אבו רקייק וביקרה יחד עמו בביה"ס הרב תחומי תלשבע א' מקבוצת עמל.

בפגישה עם ראש המועצה טומאן אבו רקייק, שנערכה בהשתתפות צוות מטה קבוצת עמל וצוות המועצה, אמרה מנכ"ל קבוצת עמל עו"ד רוית דום: "לעמל ולמועצה יש מטרה משותפת לפתח ולהעצים עוד יותר את מערכת החינוך בישוב. עמל משקיעה רבות בבתי הספר שהיא מנהלת בתל שבע, ומעמידה יכולות פדגוגיות גבוהות של הרשת לטובת קידום הישגי בתי הספר". לדבריה, הנתון הגבוה של הזכאות לבגרות משקף את המאמץ הרב שהושקע בכך על ידי מטה הרשת יחד עם מנהל בית הספר ג'אסר אבו סולב.

במהלך הביקור בבית הספר הרב תחומי תל שבע א' מקבוצת עמל, נפגשה עו"ד דום עם תלמידים ושמעה מהם באופן בלתי אמצעי על תחושותיהם כלפי בית הספר ועל שאיפותיהם לעתיד. כמו כן קיימה שיחה עם מורים בחדר המורים של בית הספר.

מנהל ביה"ס הרב תחומי תל שבע א' מקבוצת עמל ג'אסר אבו סולב, סקר את הפעילויות הנעשות בבית הספר בתמיכת קבוצת עמל.
בין הפרויקטים הרבים שהזכיר: נגישות להשכלה גבוהה – קורסים באוניברסיטה ותגבורים בביה"ס לכ-70 תלמידים משלוש שכבות לימוד, פרויקט טו"ב (טכנאים ובגרות) – להכשרת טכנאים כבר בכיתה י"ב, כיתה מדעית טכנולוגית – פרויקט חדש לכיתות ז' ו- י' המקנה תוספת שעות הוראה והנחיה, פרויקט ACCESS באנגלית המופעל ע"י עמל בסיוע שגרירות ארה"ב – תגבורים ופעילות חברתית במטרה להביא את התלמידים לארבע וחמש יחידות לימוד באנגלית. כמו כן קיים בביה"ס פרויקט בשם "חיים משותפים", במסגרתו מקיימים פעילות של היכרות, דיאלוג ודיון בין תלמידים יהודים וערבים. הפרויקט מופעל ע"י קבוצת עמל, מכון אג'יק ומינהל חברה ונוער במשרד החינוך.

בבית הספר בוצעו לאחרונה השקעות גם בתחום הפיזי: שדרוג ניכר של מעבדות החשמל בביה"ס, הקמת גדרות בטיחות, התקנת מצלמות אבטחה, סוככים להצללה בחצר ביה"ס ומזגנים בכיתות הלימוד.

בבית הספר הרב תחומי תל שבע א' מקבוצת עמל לומדים כ- 1000 תלמידים, כמחציתם בנים וכמחציתם בנות. מגמות הלימוד בביה"ס: ביולוגיה, פיזיקה, הנדסת תוכנה, מערכות פיקוד ובקרה, מדעי הסביבה, מדעי החברה, תקשוב וחינוך לגיל הרך.


מנכ"ל קבוצת עמל עו"ד רוית דום, ראש מועצת תל שבע טומאן אבו רקייק ומנהל ביה"ס הרב תחומי תל שבע א' מקבוצת עמל, בשיחה עם תלמידות באחת הכיתות 


 


בתמונה (מימין לשמאל): מנכ"ל קבוצת עמל עו"ד רוית דום, מנהל ביה"ס ג'אסר אבו סולב וראש המועצה טומאן אבו רקייקבתמונה (מימין לשמאל): ראש מועצת תל שבע טומאן אבו רקייק, מנהל ביה"ס ג'אסר אבו סולב ומנכ"ל קבוצת עמל עו"ד רוית דום במעבדת החשמל החדישה 


שיחה עם מורים בחדר המורים של בית הספר הרב תחומי תל שבע א' מקבוצת עמל


מגן הוקרה שהוענק למנכ"ל קבוצת עמל עו"ד רוית דום: "בהוקרה ובהערכה על תרומתך לקידום אוכלוסיית בית הספר"