משפחת עמל מרכינה ראש לזכרם
של בוגרי בתי הספר שנפלו במלחמת "חרבות ברזל"