Header_Zikaron-Atzmaut_04
Stamp_of_Israel_-_Independence_day_1966_a

זיכרון ועצמאות - שני קצוות מנוגדים של עצב ושמחה

כולנו חושבים על מישהו כשאנו מדליקים נר זיכרון,
ושומעים את השירים השקטים הללו
ותוך זמן קצר עוברים מיום אבל ליום חג,
המתאפיין בהרבה שמחה, חיים וחברים.
אנו מגישים לכם הפעם הצעה לשלוש פעילויות
אינטראקטיביות, מסעות חקר קטנים,
המנסים לרכך קצת את המעבר החד הזה,
ולכרוך יחדיו את הצחוק עם הדמע.

לבשו את בגדי החג הכהים
שלכם ובואו לחקור איתנו
את מגילת העצמאות
ומעמד הדפסת הבולים
העבריים הראשונים!

“שירו שיר לאהבה…”
נזכור את הנופלים כולם

התקווה לעתיד

לנוחיותכם, אין צורך במעבד תמלילים. ההקלדה תתבצע בשדות עצמם, והמידע יפתח בחלונות נפרדים.
בסיום העבודה, ילחצו התלמידים על מקש “סיכום פעילות” ויקבלו דו”ח מסכם בחלון נפרד.
ניתן להדפיס את הדו”ח, לשמור אותו, או לשלוח אותו אלינו בדואר אלקטרוני, בצירוף הפרטים המלאים.

נשמח לקבל מכם הצעות, הערות, רעיונות, “סיכומי פעילות”, ולפרסמם באתר עמלנט.

אנו מקווים שתהנו מפעילות זו!
כתבו לנו 

Stamp_of_Israel_-_Independence_day_1966_b