ביקור יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד בתיכון עמל להייטק ואמנויות ע"ש פרס, תל-אביב

01/09/2022