ברכות למטי בילו מנהלת ביה"ס הרב תחומי עמל רמות באר שבע – מצטיינת מחוז הדרום של משרד החינוך

13/05/2019