המייקאתון הראשון של קבוצת הרב תחומי עמל בחברה הדרוזית – רב תחומי עמל יאנוח-ג'ת

19/10/2022