חוברת מיקוד לבגרות בהיסטוריה – לאומיות

חוברת הכנה לבגרות בהיסטוריה | הנושא הראשון: הלאומיות בישראל ובעמים

לפניכם חוברת מיקוד לבגרות בהיסטוריה בפרק "לאומיות". רשת עמל שואפת לקדם את המוביליות החברתית של תלמידי שח"ר, מסיבה זו, בחרנו לצאת בסדרה של חוברות לימוד, המתמצתות את פרקי הלימוד ומנגישות אותם בצורה בהירה ונוחה לתלמידים. אנו מאמינים שעבודה משולבת בתחום הרגשי והלימודי, לצד אמונה ביכולותיו של כל תלמיד להצליח, הם המפתח להשתלבותם של התלמידים בחברה והתקדמותם בעולם התעסוקה, ובאתגרים העתידיים. העמידה המוצלחת בבחינות הבגרות, היא משימה משמעותית, המחזקת בקרב התלמידים את תחושת המסוגלות ו"פותחת דלתות" להגשמת משאלותיהם, ולמימוש הפוטנציאל. החוברת מותאמת ללמידה סינכרונית, אך מתאימה מאד כחומר נלווה בעתות של למידה היברידית או למידה מרחוק. בסוף החוברת תוכלו למצוא נספח העוסק באסטרטגיות למידה, וכן הפניות לקישורים, מצגות ומקורות נוספים. תודה לניצה סיילס ולרפאלה בלס על הכתיבה והעריכה, וכן לדרורית נדר ולרמי אמיתי, על הייעוץ והסיוע, אשר תרמו ליציאתה לאור של החוברת. אנו תקווה שהחומרים שפיתחנו יסייעו לתלמידים להתמודד עם לימודי ההיסטוריה, ולעבור בהצלחה רבה את בחינות הבגרות