אצלנו עושים את זה אחרת – קמפיין רשת הרב תחומי עמל בטלוויזיה