כנס רכש ארצי לקניינים ומינהלנים בבתי הספר של עמל

כנס רכש ארצי לקניינים ומינהלנים בבתי הספר של קבוצת הרב תחומי עמל, נערך ב- 12.1.23 במרכז היזמות של עמל בתיכון הרב תחומי עמל ליידי דייויס ת"א.
הכנס כלל סקירה כללית על רשת עמל, על פעילות מינהל לוגיסטיקה ועל מגמות ותמורות בשרשרת אספקה בעולם.
הוצגו הפורטל הארגוני ושינויים המבוצעים בהליך הרכש לצד דגשים על עבודת רכש נכונה, הליך חתימת חוזים לשירותי הוראה ודגשים על פעילות הגפ"ן.
מנכ"לית קבוצת הרב תחומי עמל קארן טל בירכה את הנוכחים.