פרס החינוך הארצי של ארגון המורים לעמל בגין צפת ולעמל זינמן דימונה

בטקס חגיגי שנערך ב-7.4.19 במתחם האירועים אווניו שבקרית שדה התעופה זכו שני בתי ספר של עמל בפרס החינוך הארצי של ארגון המורים לשנת תשע"ח, על מעורבות חברתית ואזרחית ותרומה לקהילה. הזוכים הם ביה"ס הרב תחומי עמל בגין צפת וביה"ס הרב תחומי עמל זינמן דימונה. הטקס התקיים במעמד מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב ויו"ר ארגון המורים רן ארז. מנכ"ל קבוצת עמל עו"ד רוית דום עיני השתתפה באירוע ובירכה את מנהלי בתי הספר עופר זפרני וורד פלמנבאום ואת צוותי בתי הספר. בחלק האמותי של הטקס הופיעה להקת שלוה אשר השמיעה מבחר שירים וריגשה מאוד את הקהל באולם.

ערכים של נתינה

בנימוקי הזכייה של ביה"ס הרב תחומי עמל בגין צפת נכתב: "סדר היום החינוכי של בית הספר מדגיש את החינוך לערכים ולמעורבות חברתית יחד עם למידה משמעותית בסביבה חדשנית. ביה"ס מקיים פיתוח מקצועי לשעת חינוך, אחת לחודש, מתוך שימת דגש בערכים של נתינה. הצוות פיתח אשכול למידה משולב ערכים- תוכנית בראייה הוליסטית של תחומי דעת תוך הטמעת ערכים. הנהגת ההורים תומכים בחינוך להתנדבות, והם עצמם פעילים ושותפים. מתקיימים מעגלי שיח עם מורים והורים בהנחיית תלמידים. המעורבות החברתית בבית הספר אינה רק תוכנית, כל העשייה היא בסימן מעורבות ושותפות של כל הגורמים בצפת. על עשייה ייחודית זו בתוך כלל הגישה המערכתית בבית הספר לחינוך למעורבות חברתית ואזרחית ולתרומה לקהילה מוענק לבית הספר פרס הצטיינות לשנת תשע"ח."

עשייה למען חברה טובה יותר

בנימוקי הזכייה של ביה"ס הרב תחומי עמל זינמן דימונה נכתב: "בית הספר חרת על דגלו את הערכים החברתיים/ קהילתיים כבסיס ויסוד עליו מובנה כל החלק הלימודי. התוכנית החינוכית לטיפוח רוח ההתנדבות מושתתת על האמונה כי עשייה למען חברה טובה יותר מתחילה בבית הספר וכי הניסיון בהקמת יוזמה ובעשייה בזמן הלימודים ולאחריה, מקנה ניסיון ותועלת לחיים. בית הספר גיבש תוכנית אסטרטגית בתחום התרומה לקהילה בהתבסס על נקודות החוזקה של בית הספר בדגש על שני תחומים עיקריים: הפצת מדע וטכנולוגיה בקרב הקהילה וחינוך לחיים משותפים.
התוכנית למעורבות חברתית ותרומה לקהילה היא נחלת כל תלמידי בית הספר. בחטיבה העליונה הפעילות שנעשית היא מעל ומעבר לנדרש, ורוב מוחלט של בוגרי כיתות י"ב קיבלו הערכה של הצטיינות יתרה על מעורבות ותרומה לקהילה בתעודת הבגרות. על עשייה ייחודית זו בתוך כלל הגישה המערכתית בבית הספר לחינוך למעורבות חברתית ואזרחית ולתרומה לקהילה מוענק לבית הספר פרס הצטיינות לשנת תשע"ח."

הנימוקים המלאים של ועדת הפרס, בחוברת פרס החינוך של ארגון המורים: