שגרת עבודה בצל הקורונה ברשת עמל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רשת עמל מנהלת שגרת עבודה בצל הקורונה, תוך הקפדה על כללי התו הסגול של משרד הבריאות.