כיצד משפיע השימוש במשחקי מולטימדיה על בני נוער בגיל חטיבת ביניים?

הרב תחומי עמל אלוג'דאן כסרא-סמיע 2018-2019
כיתות יעד: ט, תחום דעת- אנגלית
שמות המורים : ניווין עבדאללה, ופאא חיר ורנא זידאן

משחקי וידאו הפכו בעשרים שנה האחרונות לחלק בלתי נפרד מחיי בני הנוער. בעבר הלא רחוק המשחקים נמצאו בבית המשפחה, בסלון ולאחר מכן על המחשב האישי, והיום הולכים המשחקים עם בני הנוער לכל מקום באמצעות הפלאפון. הנגישות העצימה את התופעה של השימוש במשחקי מולטימדיה בפלאפון= משחקי מחשב= משחקי הוידאו. במהלך הפרויקט הועבר סקר לכל תלמידי החטיבה זאת על מנת לאמוד את גודל התופעה, כמה שעות ביממה מבלים  התלמידים מול משחקים מסוג זה. במהלך הסקר נבדקו היבטים שליליים וחיוביים של התופעה. הכיתה חולקה לצוותי עבודה, כל צוות חקר את השפעתם של משחקים אלה על תחומים ספציפיים בקרב המתבגרים.

בתום הפרויקט יציגו כל הצוותים בפני הכיתה את הממצאים בבמת דיון כיתתית שבה יעלו את הטיעונים שלהם בקשר למשחקי הוידאו. באופן זה ניתן להעלות למודעות התלמידים את האופן והמידה שמשחקים אלו משפיעים עליהם מבחינות שונות ואיך לווסת את השימוש בהם ע"מ להשיג את התועלת הרצויה.