Cell Aviv

Cell Aviv בעקבות סיפורי נחום גוטמן

מיזם cell aviv אחוזת בית בעקבות סיפורי נחום גוטמן הרב תחומי עמל שבח מופת תל אביב 2016-2017 הפרויקט נעשה בשיתוף תלמידי בית ספר און לחינוך מיוחד בצהלה תוכנית בין תחומית בספרות, היסטוריה ואמנות טפר ענת (ספרות), רפאלה בלס (היסטוריה ומתודיקה מתוקשבת) מיזם CELL-AVIV (תל אביב בסלולרי) , הינו מיזם...