ההורמון שאחראי על הרגלי השינה שלכם

בי"ס: הרב תחומי עמל רמות באר שבע 2018-2019
תחום דעת-כימיה
שם המורה-דורית פלקוביץ, כיתה-יב הגברה

שאלה מובילה: האם וכיצד קיים הבדל בין תרופות השינה הסינתטיות והטבעיות?
תקציר הפרויקט- במסגרת העבודה התלמידים בקשר בין הכימיה לחיי היום יום החברה והפרט, שכן הכימיה אינה עוסקת בנוסחאות וסימולים אלא קשורה קשר הדוק לחיי היום יום של כולנו. הדיון בין הטבעי לסינתטי עולה לדיון בתחומים רבים בחיינו וכך גם בנושא תרופות שינה. במסגרת העבודה חקרו התלמידים את ההורמון מלטונין השפעתו ויעילותו כתרופת שינה ביחס לאלו המצויות בשוק וכיצד הוא משפיע על אנשים מקבוצות גיל שונות.
תוצר -כתבה עיתונאית