חקר החלום האישי

בה"ס הרב תחומי עמל כסרא סמיע 2018-2019
מורים מלוים: וגודד פלאח, לימור רבא, ליזה עלון
רפי נסר לדין, געדה פלאח, ענת עמאר
כיתת יעד – ח-ט' תחום דעת: עברית

"התקווה נמצאת בחלומות, בדמיון והמאמץ של אלה המעזים להפוך להפוך חלומות למציאות" . לכל אחד מאתנו יש חלומות, משאלות לב, יעדים ומטרות שאנחנו מתאמצים להשיג אותם. התלמידים ערכו בירור פנימי מעמיק על החלום האישי שלהם (מהו תחום הדעת הייעודי שלהם, למדו וניסחו את המניעים לחלום הייעודי, והיכן היו רוצים להיות בעתיד. במסגרת העבודה על הפרויקט התלמידים והשיח על העתיד לבוא המוטיבציה להגדרת קריירה כייעוד אישי/ חלום התגברה.
לאחר תהליך בירור בנושא החלום האישי ואיסוף מידע אודותיו, הציגו התלמידים את חלומותיהם באמצעות עץ חלומות שייצרו במו ידיהם ובאמצעות פרזנטציה בפני תלמידים אחרים, בפרזנטציה הציגו דמות משמעותית שהשפיעה באופן מהותי על בחירת החלום. השיחה תאפשר לתלמידים ולקהל להעצים את האמונה שחלומות אכן מתגשמים.