טורבינות רוח כאמצעי לייצור חשמל

מח"ט עמל רעות 2018-2019

כיתות : י1, י2 , מורים מלווים : רפי בן זקרי, מוחמד אבו יונס , אברהים אבו חמיד

בימי הביניים לאחר מסעות הצלב נבנו באירופה טחנות רוח אשר מנצלות את האנרגיה שמייצרת הרוח לשימושיו וצרכיו של האדם למשל: טחינת דגנים לקמח, שאיבת מים לחקלאות ודישה ועוד. בעת המודרנית, בחיפושיו של האדם אחר מקורות אנרגיה זולים, זמינים ושאינם מזהמים נבנו טורבינות הרוח לייצור חשמל. טורבינות הרוח פועלות על עיקרון דומה לזה של טחנות הרוח.
בישראל קיימות חוות טורבינות כאלה בגולן, ברמת סירין בגליל התחתון ועל הרי הגלבוע.
התלמידים בשיעורי הפיזיקה בשיתוף פעולה עם מגמת המכונאות ומגמת המסגרות למדו וחקרו נושא "ניצול אנרגיית הרוח" משך ההיסטוריה ועד לרעיון בניית טורבינות רוח להפקת חשמל בעת המודרנית .
תוצר- התלמידים יבנו דגם של טורבינת רוח ליצור חשמל.
שאלות מנחות: כיצד מנצלים את כוחות הטבע?
מהי טורבינה?
איך מייצרים חשמל ללא זיהום אוויר ושמירה על איכות הסביבה?