"סליחה על השאלה: מה אתה חושב בקשר לנישואים בתוך המשפחה ?"

עמל עהד מצויינות חורה 2018-2019
מורה מלווה: נג'לאא אבו חמאד – מורה לביולוגיה
הכיתות : מגמת ביולוגיה כיתה י'

אחת הבעיות המאפיינות את המגזר הבדואי הינה נישואי קרובים. המודעות בקרב האוכלוסייה בקשר להיקף תופעת המחלות הגנטיות עקב נישואים אלה נמוכה. תלמידי מגמת ביולוגיה ערכו סקר הבודק את תדירות נישואי קרובים בתוך המשפחה במגזר הבדואי, תדירות הופעת מחלות גנטיות  בתוך המשפחה ומיפוי המחלות הגנטיות. בנוסף ראיינו התלמידים רופאים ואחיות בנוגע לעמדתם בנושא זה. באמצעות הסקר חקרו התלמידים את הקשר בין מבחינה ביולוגית ותוך כדי לומדים על תורשת מחלות גנטיות .

יישום לימודי התורשה באמצעות בעיה גנטית המוכרת בקהילה. התלמידים העלו למודעות הקהילה המקומית את סדר הגודל של תופעה הניתנת למיגור באמצעות ידע ומודעות. כדי להגדיל את מידת התפוצה של הידע הוכן סרטון הסברה שיופץ ביוטיוב ובפייסבוק .