עיתון בית ספר בשפה האנגלית

מח"ט עמל רעות שנה"ל תשע"ט 2018-2019
כיתה: יב, תחום דעת: אנגלית, המורים המלווים: מיכל ולאה

במסגרת שיעורי אנגלית  למדו וחקרו מהו עיתון, ההיסטוריה וההתפתחות של העיתון, סוגי עיתונים  ומבנה העיתון המודרני.  התלמידים למדו אודות האופן בו ניתן להציג סוגים שונים של מידע (מידע מודפס- סטאטי, מידע באינטרנט- דינאמי), סוגי תכנים בעיתון (אינפורמטיבי, חברתי, פרשנות אישית וכד'), הפעלת שיקול דעת, משמעות, גופנים, עומס חזותי, תפקידים בצוות העיתון (עורך, כתב, צלם וכדומה) נגישות באינטרנט, זכויות יוצרים, יקבעו תכנים לעיתון: תכנים אינפורמטיביים, חברתיים וכדומה.התלמידים כתבו כתבות קצרות על רגעים מתוך חייהם בבית הספר או בחייהם האישים.שאלות מהותיות שנידונו: 1. מהי חשיבות העיתון הבית ספרי ככלי ליצירת תקשורת ולהעברת מסרים חברתיים בקרב התלמידים והמורים? 2. מהן הדרכים השונות לייצוג מידע? 3. מהו חוק זכויות היוצרים?4. מהם העקרונות המנחים לבחירת תכני העיתון? 5. למה בחרת לכתוב על…….? 6. מה למדת על עצמך בתהליך?
התוצרים: עיתון  מודפס באנגלית פרי עטם של התלמידים .