שם הפרויקט: יום בחייו של דייג

עמל חט"ב נופרים טבריה 2018-2019
תחום דעת- גיאוגרפיה וביולוגיה
כיתה: ט5' מורה מלווה: מעין גוטשלק וחיים קרסנו

סיפורם של הדייגים יסופר מנקודת מבט אקולוגית וגיאוגרפית במטרה להעלות בפני התלמידים את הייחודיות של המקום בו חיים ואת התלות של האדם במשאבי הטבע. מפלס המים בכנרת משפיע ישירות על מפלס הפרנסה של הדייגים לצד מפלס מגוון הדגים המצויים באגם. ירידה במי הגשמים יוצרת רצף אירועים ביולוגיים המתרחשים זה אחר זה המשנים את הרכב הצמחייה והדגה. במצבים קריטיים יכנס לתוקפו חוק עזר המונע מהדייגים לדוג דגים ספציפיים מהאגם, או מונע מהם לדוג כלל באזורים מסוימים. הסימביוזה בין הדייגים למפלס האגם קריטית עבור פרנסתם של הדייגים, קריטית עבור משפחות לא מעטות בעיר.

כדי להבין את עומק הבעיה ראיינו התלמידים דייגים בעיר, נפגשו איתם, שהו לצדם יום שלם כדי לחוות את אופייה של העבודה. חקרו אודות השינויים באגם ולמדו להכיר את הדגים הרגישים באגם לחנקות, את התנאים הביוטיים המאפיינים את האגם. הקשר בין הדייגים לתלמידים העמיק בביקורים הדדיים, ובשיחות עומק משותפות. ועדיין לא נאמרה המילה האחרונה.