"תמיד יחכו לך" – מחורבן לבניין

בית הספר הרב תחומי עמל פתח תקווה ב' 2018-2019
צוות מוביל: צוות תנך
תחום הדעת: תנך' כיתה י'

בעקבות הלימוד במגילת רות, וראיית תהליך התקומה של משפחה שכמעט שאבדה מישראל, ובעקבות למידת החקר על חשיבותו של הזיכרון  – החלטנו להנציח את זכרם של אלו שלא זכו להקים לעצמם שם באמצעות יצירת ספר זיכרון לחללי "נצר אחרון".
השאלה המניעה : מהי החשיבות של "הקמת שם" ובאיזו דרך ניתן לשמור זכרון של אדם ושל אירוע אישי או ציבורי.
ידע: חקר של המונחים זכרון אישי ולאומי ויישומם בתנ"ך ובחברה, חשיבות הזכרון ודרכי פעולה לשמירת זיכרון.
מהלך הפעילות:
– חקר בקבוצות על פי שאלות מכוונות בנושא היסטוריה וזיכרון והיחס שבין הזיכרון האישי ללאומי.
– הכנת תכנית פעולה להבניית זכרון אישי/ לאומי.
תוצר ביניים כתיבת קורות חיים של אחת הדמויות של "נצר אחרון" ואיגוד התוצרים לספר.
תוצר סופי – הרצאת TED לקהל הרחב בערב תוצרים.