צדק חברתי

הרב תחומי עמל חיל האוויר הולץ 2018-2019
תחום דעת – מעורבות חברתית ואזרחות
כיתה ט'
מורים מלווים: ליאור קובץ', סוניה אלפנדרי, ניסים כהן

תיאור הפרויקט: במטרה לאפשר לתלמידים לקשר באופן מעשי בין לימודי המקצוע בכיתה לבין המציאות היומיומית. העיסוק בשאלת צדק חברתי, מובילה דיון מעמיק במגוון סוגיות של שסעים, פערים, סולידאריות בחברה בה אנו חיים, ובירור מקורות הזהות הערכיים המעצבים את תפיסתנו.

הפרויקט נבנה על בסיס תכנית העמקה ייחודית בנושא צדק חברתי, מעורבות ואזרחות פעילה.
1) עבודת חקר בקבוצות של 3-5 תלמידים.
2) סיור חברתי בדרום תל אביב לבחינת תהליכים ומציאות חברתית.
תוצר: בתום הסיור התמקד כל צוות בנושא שבחר והציג את התוכן בדרך מקורית