מהי למידה מבוססת פרויקטים ?

HTH

"אמור לי ואשכח, למד אותי ואזכור, שתף אותי ואלמד"

 בנג'מין פרנקלין


מהי למידה מבוססת פרויקטים ?

למידה מבוססת פרויקטים היא מודל למידה פרוגרסיבי שבמרכז למידה המכוונת ומונעת מתוך תוצר. הלמידה נעשית תוך שילוב בין תחומי דעת שונים ונתמכת בסדירויות בית ספריות מתאימות.

למידה כזו נובעת מתפיסת למידה ממוקדת ברכישת מיומנויות לאיתור, עיבוד ויצירת ידע חדש אישי רלוונטי ללמוד בכל היא שונה מהלמידה המסורתית המתמקדת בשינון ידע, העדר רלוונטיות ללומד ופסיביות של התלמיד בכל תהליך הלמידה.

הלמידה המשמעותית מדגישה חווית התנסות , מחקר והעמקה , עבודת צוות בצד עבודה עצמאית  וליווי תהליך בהערכה מתמדת מצד המורים , התלמידים והקהל הרחב.

למידת PBL מתבטאת בתוצר המוצג בסופו של תהליך הלמידה ולשם יצירתו מכוונת כלל הלמידה . התלמידים  משתתפים בתהליך פתרון הבעיות הכרוכות בפרויקט ועובדים באופן עצמאי לצורך הבניית הידע הדרוש להם. פרויקט מניע למידה עשוי להיות הקמת תערוכה , כתיבת מחזה  ,ערכית סרט, יציאה להפגנה, הוראת שיעור ועוד. הפרויקט דורש תכנון מוקדם מתחילת התהליך שבו התלמידים נדרשים לחשוב כיצד ייראה התוצר המוגמר.

התהליך מגרה את סקרנותם של התלמידים לצאת אל המסע להגשת הפרויקט באמצעות למידה המחוברת על חיי היום יום שלהם וגורמת להם להיות פעילים בתוך תהליך הלמידה תוך הקפדה על דיוק אקדמי.

מאפייני ה- PBL מזמנים חיבור טבעי בין המרחב הבית ספרי למרחב  הקהילתי עירוני:

 1. תכני הפרויקט והתוצרים מתבססים על "חיבור לעולם האמיתי " וזקוקים למחקר הממשי.
 2. לאורך כל תהליך הלמידה , הסביבה היא מקור מידע משמעותי במרכיבים הפיזיים , הרעיוניים  והאנושיים שהיא מזמנת.
 3. מיומנויות הלמידה הנדרשות לפרויקט מאפשרות למרחב   ה"חיצוני" להיות מעורב באופן הלמידה ולא רק בתוכנה, למשל בת=דרכי חקר מגוונות , פנייה למומחים  עבודה בקבוצות , פרזנטציה , משוב ועוד.

בלמידה מבוססת פרויקטים שזורים זה בזה העשייה, ההקניה והחשיבה. לכל שלב תוצר ממוקדם משלו וכלל השלבים מבנים את התוצר הסופי. למידת פרויקט במהותה וביישומה, מזמנת שיתופי פעולה רבים ומפגשים שונים בין עולם בית הספר לסביבתו הפיזית והאנושית.

13 התחנות ללמידה מבוססת פרויקטים :

 1. חשיפה לנושא
 2. הגדרת בעיה או תוצר
 3. הנחייה לחשיבה ראשונית על פרויקט
 4. יצירת פרויקט
 5. סיעור מוחים ומפות חשיבה
 6. תכנון זמן ומשאבים
 7. איסוף מידע
 8. הערכת ביניים
 9. המשך איסוף מידע
 10. הכנת התוצרים
 11. הכנת פרזנטציה
 12. פרזנטציה
 13. סיכום והערכה
  צפו בסרטון המתאר פרויקט PBL בביולוגיה לתלמידי שכבת י'א . השאלה המניעה לפרויקט :
  האם הסרטן הוא בלתי נמנע?

  https://www.youtube.com/watch?v=Xhq_eBf-iUk