רציונל הניסוי

רציונל ניסוי קהילה 21
קהילות הנעה, יצירה, לימוד והצלחה במאה ה-21 בבתי ספר רב תחומיים של קבוצת עמל

ניסוי קהיל"ה 21 בא להציג תחליף איכותי לשיטת ההערכה המסכמת (הבאה לידי ביטוי בבחינות הבגרות) השכיחה כיום בבית הספר העל יסודי.  הוא מתבסס על יתרונות העבודה השיתופית שתתקיים בקהילות מורים ואנשי חינוך, המגיעים ממספר גדול יחסית של בתי ספר.

בקהילות אלה ישתפו המורים ובעלי התפקידים ידע, ישקפו את התובנות ויתבססו על פרקטיקות וסדרי עבודה חדשים. תתאפשר העצמה של כל אחד ממרכיבי המערכת בבית ספר ובכיתה ויתקיימו דיאלוג מתפתח ושיתוף פעולה בין מנהלים, מורים, קהילה, לומדים וחוקרים.

באמצעות קהילת הניסוי נלמד כיצד יכולים בתי ספר שונים, הפועלים תחת מערך ארגוני משותף, חזון משותף ויעדים מוסכמים – ללמוד האחד מהשני, לייצר פרקטיקות למידה והוראה, ולהגביר את ההצלחה הכוללת של תלמידיהם.

מטרות הניסוי:

  1. לבחון כיצד קהילות עשייה ושיתוף של מורים ואנשי חינוך רוכשות זהות בת קיימא, תוך שימוש בפרקטיקות של למידה תהליכית מכוונת תוצר בבית הספר העל יסודי
  2. לבנות תכניות חלופיות של למידה מוכוונת תוצר בתחומי דעת מגוונים מתחומי הליבה והבחירה, בהתבסס על תכניות הלימודים הפורמליות.

התכניות החלופיות יתנו מענה חדש לארגון תכנים, דרכי הוראה והערכה שונות, ויהיו חלק מתכנית כוללת (רב שנתית) של למידה מכוונת תוצר.

כתבות נלוות בניוזלטר עמל, קולות מהשטח:
מקבץ כתבות בנושא  – HTH
מקבץ כתבות על הניסוי הקהילתי בלמידה חקרנית מבוססת פרויקטים

קבצים ומצגות:

הצעת הניסוי
על הפרויקט
סיור בסן דייגו