Unlimited class 360

הרב תחומי עמל שבח מופת תל אביב 2018-2019
שם המורה: תומר קרודו
שכבת גיל: ז'
תחום דעת: לשון עברית/יזמות
צורך מניע: משמעות הפרט בעבור החברה והחברה בעבור הפרט
– כיצד ניתן לאפשר לתלמידים שנעדרים מבית הספר להיות שותפים בשיעורים בזמן אמת תוך מתן חוויה מלאה של שיעור?

הפרויקט הוא תולדה של שילוב בין קורס יזמות למען תיקון עולם ולבין שעורי לשון המלמדים לפתח חשיבה באמצעות שאילת שאלות על המציאות ופיתוח אחריות חברתית, כתוצאה משילוב זה, תלמידי הכיתה הגיעו אל הרעיון לחבר בין תלמידים שנעדרים מבית הספר לבין הכיתה שאותה הם עזבו, באמצעות מוצר טכנולוגי שאותו אנחנו מפתחים. המוצר הוא שילוב של משקפיVR ומצלמת -live360, השילוב בין שתי הטכנולוגית מאפשר לדמות בזמן אמת את התנהלות הכיתה עבור התלמידים שלא נמצאים, ובכך לענות על שתי הבעיות המרכזיות שמתאפיינות בקרב תלמידים שנעדרים מבית הספר עקב מחלה או סיבות אחרות: בדידות חברתית ופער לימודי שפעמים רבות מתקשים התלמידים להשלים במרוצת הזמן.
תהליך העבודה על פרויקט זה דורש מן התלמידים לבצע משימות כתיבה רבות כגון: One pager, בניית שאלונים/סקרים עבור קהלים רלוונטיים ותוכניות עבודה המשתלבות עם התוכן הטכנולוגי שהם לומדים. הדגש בפרויקט זה אינו רק בצד הטכנולוגי (שלו חשיבות רבה), והוא גם מקנה מיומנות כגון כתיבה, אפיון וחקירה. התלמידים נדרשים לבצע את כלל המשימות ותפקיד המורה הוא להכווין בלבד ולא לכתוב עבורם את המסמכים הרשמיים, מתוך האמונה שהתלמיד חייב לדעת להסביר מהו הפרויקט והדרך היחידה להגיע להבנה זו היא לקיחת אחריות מוחלטת של התלמידים על כלל החומרים שאותם הם מגישים.
תוצר ביניים: בניית וניתוח שאלונים של קהל היעד, הפקת סרטון תדמית, מפגש עם אנשי רפואה וטכנולוגיה, השתתפות בתחרויות, בניית MVP.
תוצר סופי: פיתוח המוצר: שילוב של משקפיVR ומצלמת -live 360והפעלתו בבית ספר
חוויות מורים/תלמידים: התלמידים הפגינו התלהבות רבה וכישורים שלא פעם גרמו לנו המבוגרים להבין שהרף שאנחנו מציבים בפניהם הוא רק קצה המחשבה שלנו ולא שלהם. התלמידים הפגינו בגרות ואחריות הן באופי קבלת החלטות והן בניהול משברים, וכפועל יצוא מכך הם העניקו לנו השראה ומוטיבציה ללמוד עוד ולהרחיב את הפרויקט מעבר לציפיות שלנו.
מיזם זה זכה במקום שני ארצי באליפות הסטארט-קאפ של משרד החינוך!
נ.ב התלמידים הם שותפים מלאים גם לכתיבה של כרטיסיה זו.