העיר שילה

העיר שילה ספר יהושע פרק יח (א) ויקהלו כל עדת בני ישראל שלה וישכינו שם את אהל מועד והארץ נכבשה לפניהם: (יב) וישמעו בני ישראל ויקהלו כל עדת בני ישראל שלה לעלות עליהם לצבא: ספר יהושע פרק יח (א) ויקהלו כל עדת בני ישראל שלה וישכינו שם את אהל מועד והארץ נכבשה לפניהם: ספר שמואל א… קראו עוד העיר שילה

אבן-העזר

סיפור שביית ארון הברית – שמואל א’ ד’-ו’  ספר שמואל א פרק ד הקרב הראשון – ישראל באבן-העזר, פלשתים באפק   (א) ויהי דבר שמואל לכל ישראל ויצא ישראל לקראת פלשתים למלחמה ויחנו על האבן העזר ופלשתים חנו באפק: (ב) ויערכו פלשתים לקראת ישראל ותטש המלחמה וינגף ישראל לפני פלשתים ויכו במערכה בשדה כארבעת אלפים… קראו עוד אבן-העזר

ביבליוגרפיה

“סיפורי שמשון ונחלת דן”, עיונים בספר שופטים. הוצ’ קרית ספר.ע’ 447-435. (ראה תקציר ) אהרוני, י.   “האם ‘התרבות החומרית הפלשתית ‘ היא אכן פלשתית? בעיות מתודיות בחקר התרבות הפלשתית”, ארכיאולוגיה 1 (1986), ע’ 11 – 21 . (ראה תקציר ) בונימוביץ, ש.   “תשובה לתגובות (על בעיות הגדרת התרבות החומרית הפלשתית”, ארכיאולוגיה 1 (1986),… קראו עוד ביבליוגרפיה

שריון גוליית בקרב עמק האלה

שריון גוליית בקרב עמק האלה   דותן, ט. הפלשתים ותרבותם החומרית, ע’ 21 – 22   “דרך מלחמה שהיתה מקובלת על הצבא הפלשתי, אך זרה לצבא ישראל, הוא קרב-הביניים בין שני נציגים משני הצבאות, שתוצאותיו מכריעות כתוצאות הקרבות בין שני הצבאות. גלית מופיע בקרב-ביניים עם דוד בעמק האלה כנציג הפלשתים. התיאור המפורט של תלבושתו וכלי… קראו עוד שריון גוליית בקרב עמק האלה

השימוש במתכות

השימוש במתכות   זינגר, א. “מצרים כנענים ופלשתים”, מתוך מנוודות למלוכה, ע’ 380   “רבות נכתב על הידע המטלורגי המיוחד של הפלשתים ועל מונופול הברזל שהחזיקו בידם… באתרי התקופה נמצאו עד כה מעט סימנים להפקת הברזל. גם אין מקום להניח, שלפלשתים היה מונופול על חרושת הברונזה, שכן ניתוח הממצאים מארץ-ישראל מצביע על המשכיות בתעשיית המתכת… קראו עוד השימוש במתכות

לקט פירושים לסיפור מערכת מכמש

לקט פירושים לסיפור מערכת מכמש     רסיאל, מ. שמואל א’, עולם התנ”ך, ע’ 118-119 “תיאור היקף צבאו של שאול ומקום היערכותו מעורר כמה שאלות: מפני מה צמצם שאול את חילו? מפני מה קבע את מקום המחנות בהר אפרים? תופעות אלה מעלות את ההשערה, כי שאול לא היה מלך בן-חורין, העושה בממלכתו את אשר יחפץ,… קראו עוד לקט פירושים לסיפור מערכת מכמש

הכרתי והפלתי בשירות דוד – מקורות מקראיים

הכרתי והפלתי בשירות דוד – מקורות מקראיים     ספר שמואל ב פרק טו (יד) ויאמר דוד לכל עבדיו אשר אתו בירושלם קומו ונברחה כי לא תהיה לנו פליטה מפני אבשלם מהרו ללכת פן ימהר והשגנו והדיח עלינו את הרעה והכה העיר לפי חרב: (טו) ויאמרו עבדי המלך אל המלך ככל אשר יבחר אדני המלך… קראו עוד הכרתי והפלתי בשירות דוד – מקורות מקראיים

הכנעת הפלשתים בידי המלך דוד – מקורות מקראיים

הכנעת הפלשתים בידי המלך דוד – מקורות מקראיים   ספר שמואל ב פרק ה (יז) וישמעו פלשתים כי משחו את דוד למלך על ישראל ויעלו כל פלשתים לבקש את דוד וישמע דוד וירד אל המצודה: (יח) ופלשתים באו וינטשו בעמק רפאים: (יט) וישאל דוד בה’ לאמר האעלה אל פלשתים התתנם בידי ויאמר ה’ אל דוד… קראו עוד הכנעת הפלשתים בידי המלך דוד – מקורות מקראיים

קרב הר הגלבוע – שמואל א’ כ”ח-כ”ט; ל”א

קרב הר הגלבוע – שמואל א’ כ”ח-כ”ט; ל”א   ספר שמואל א פרק כח (א) ויהי בימים ההם ויקבצו פלשתים את מחניהם לצבא להלחם בישראל ויאמר אכיש אל דוד ידע תדע כי אתי תצא במחנה אתה ואנשיך: (ב) ויאמר דוד אל אכיש לכן אתה תדע את אשר יעשה עבדך ויאמר אכיש אל דוד לכן שמר… קראו עוד קרב הר הגלבוע – שמואל א’ כ”ח-כ”ט; ל”א

דוד בשירות הפלשתים – שמואל א’ כ”ז

דוד בשירות הפלשתים – שמואל א’ כ”ז   ספר שמואל א פרק כז (א) ויאמר דוד אל לבו עתה אספה יום אחד ביד שאול אין לי טוב כי המלט אמלט אל ארץ פלשתים ונואש ממני שאול לבקשני עוד בכל גבול ישראל ונמלטתי מידו: (ב) ויקם דוד ויעבר הוא ושש מאות איש אשר עמו אל אכיש… קראו עוד דוד בשירות הפלשתים – שמואל א’ כ”ז

מכמש

עיר בנחלת שבט בנימין; היה בו מחנה (“מצב”) פלשתי חשוב בימי השלטון הפלשתי בהר המרכזי; מזהים את מכמש עם תל אל-ח’רה אל-פוקה, צפונית לכפר הערבי מוח’מאס, כ- 7 ק”מ דרומית-מזרחית מרמאללה.

גבע

עיר בנחלת שבט בנימין; מזוהה כעיירה הערבית ג’בע, הנמצאת כ- 10 ק”מ צפונית מירושלים, מזרחית לדרך הראשית.

בית שמש

עיר בנחלת שבט דן בנחל שורק; מזוהה כתל רומילה ליד ח’רבת עין שמס, סמוכה לבית שמש המודרנית.

עקרון

לאחר שנים של דיון בקשר למיקומה, זוהתה עקרון לאחרונה בוודאות כתל מקנה בצפון שפלת יהודה, ליד קיבוץ רבדים; כמזרחית ביותר בין ערי פלשת, עקרון היתה זירה חשובה במאבק בין הפלשתים לבין עם ישראל, החל מתקופת השופטים.

גת

העיר הפלשתית הראשית היחידה שלא זוהתה עד כה בוודאות; לדעת רוב החוקרים, היא נמצאת בתל צפית בדרום שפלת יהודה; כנראה היתה העיר הפלשתית המובילה בימי הממלכה המאוחדת, אך ירדה ממעמד זה מן המאה התשיעית לפנה”ס.

אשדוד

הצפונית בין ערי הנמל הפלשתיות, היה בה מקדש חשוב לאל דגון; בחפירות שנערכו בתל אשדוד, הנמצא כ- 5 ק”מ דרומית לעיר המודרנית, נתגלה סוג קדום של כלי חרס פלשתיים.

אפק

שם של כמה ערים המוזכרות במקרא, ליד מקורות מים; העיר החשובה בין אלה נמצאת ליד מקורות נהר הירקון, בתל אנטיפטריס; שימשה מרכז שלטוני של המצרים לפני שסופחה על ידי הפלשתים במאה האחת-עשרה לפנה”ס.