Chapter_Header_05

שריון גוליית בקרב עמק האלה

 

דותן, ט. הפלשתים ותרבותם החומרית, ע’ 21 – 22

 

“דרך מלחמה שהיתה מקובלת על הצבא הפלשתי, אך זרה לצבא ישראל, הוא קרב-הביניים בין שני נציגים משני הצבאות, שתוצאותיו מכריעות כתוצאות הקרבות בין שני הצבאות. גלית מופיע בקרב-ביניים עם דוד בעמק האלה כנציג הפלשתים. התיאור המפורט של תלבושתו וכלי נשקו של גלית הוא אחד המקורות החשובים ביותר להבנת נשקם של הפלשתים בראשית ימי דוד. הנשק והלבוש שונים מן הידוע לנו מן התבליטים המצריים במדינת הבו… לגלית קובע-נחושת (שמואל-א יז, ג-ז) ושריון-קשקשים עשוי נחושת. לרגליו מצחת נחושת, ובידו כידון נחושת, וחנית גדולה שלהבה עשוי ברזל. לפני גלית הולך נושא הצינה. החנית משולה למנור-אורגים, שבדומה לו היתה מחוברת אליו לולאה שבעזרתה אפשר היה להשליך את החנית למרחק ניכר; נראה כי זה אחד מטיפוסי החניתות האיגאיות.

 

יש להדגיש אותם אלמנטים של לבוש השונים מן הידוע לנו על הפלשתים מן התיאורים המצריים: את מקומו של קובע-הנוצות תופס קובע-נחושת; במקום שריון-רצועות מתואר כאן שריון-קשקשים, וכן מופיעים מגיני-רגליים שאינם ידועים מתיאורי הפלשתים.”

.

מכמש

עיר בנחלת שבט בנימין; היה בו מחנה (“מצב”) פלשתי חשוב בימי השלטון הפלשתי בהר המרכזי; מזהים את מכמש עם תל אל-ח’רה אל-פוקה, צפונית לכפר הערבי מוח’מאס, כ- 7 ק”מ דרומית-מזרחית מרמאללה.

גבע

עיר בנחלת שבט בנימין; מזוהה כעיירה הערבית ג’בע, הנמצאת כ- 10 ק”מ צפונית מירושלים, מזרחית לדרך הראשית.

בית שמש

עיר בנחלת שבט דן בנחל שורק; מזוהה כתל רומילה ליד ח’רבת עין שמס, סמוכה לבית שמש המודרנית.

עקרון

לאחר שנים של דיון בקשר למיקומה, זוהתה עקרון לאחרונה בוודאות כתל מקנה בצפון שפלת יהודה, ליד קיבוץ רבדים; כמזרחית ביותר בין ערי פלשת, עקרון היתה זירה חשובה במאבק בין הפלשתים לבין עם ישראל, החל מתקופת השופטים.

גת

העיר הפלשתית הראשית היחידה שלא זוהתה עד כה בוודאות; לדעת רוב החוקרים, היא נמצאת בתל צפית בדרום שפלת יהודה; כנראה היתה העיר הפלשתית המובילה בימי הממלכה המאוחדת, אך ירדה ממעמד זה מן המאה התשיעית לפנה”ס.

אשדוד

הצפונית בין ערי הנמל הפלשתיות, היה בה מקדש חשוב לאל דגון; בחפירות שנערכו בתל אשדוד, הנמצא כ- 5 ק”מ דרומית לעיר המודרנית, נתגלה סוג קדום של כלי חרס פלשתיים.

אפק

שם של כמה ערים המוזכרות במקרא, ליד מקורות מים; העיר החשובה בין אלה נמצאת ליד מקורות נהר הירקון, בתל אנטיפטריס; שימשה מרכז שלטוני של המצרים לפני שסופחה על ידי הפלשתים במאה האחת-עשרה לפנה”ס.