Chapter_Header_05

קרב עמק האלה

 

 

מפת קרב העמק האלה

 

ההתנגשות העיקרית הבאה בין הפלשתים לבני ישראל אירעה דווקא בנחלת שבט יהודה, בעמק האלה (שמואל א’ י”ז). כנראה היה זה נסיון של הפלשתים לנצל את הגישה הפחות עויינת של יהודה כדי לשוב ולחדש את אחיזתם בהר. הם בקשו לאגף את כוחותיו של שאול מן הדרום ואולי אף להיעזר בנוכחות הייבוסית בירושלים. אך המלך שאול הצליח לגייס מספיק כוחות, כולל לוחמים משבט יהודה, כדי לבלום גם את הנסיון הזה.

בסיפור קרב עמק האלה, מוזכרות הערים הפלשתיות גת ועקרון בלבד. גם בהמשך ספר שמואל, ישנה עדות לחשיבותה של גת; מעמד זה בא לידי ביטוי בעובדה שעיר זו שלטה על שטחים נרחבים ביותר של הנגב הצפוני. שליט גת הוא גם היחיד בין סרני פלשתים שמכונה בכינוי מלך. לפיכך, הציעו חוקרים אחדים כי בתקופה זו עמדה גת בראש ברית ערי הפלשתים.

 

חיילים מיקנים.

 

באשר לתרבות הפלשתית, הפרט המעניין ביותר בסיפור הקרב הוא תאור לבושו וציודו של גוליית. לפי תאור זה, הגיבור הפלשתי לבש שריון קשקשים, כובע ומצחה (מגיני רגליים) מנחושת. גוליית צוייד בכידון נחושת ובחנית עשויה ברזל. שימוש מיוחד זה בברזל מעיד על חשיבות הכלי הנדון. למרבה הצער, אין ציון מדוייק בקשר לחומר שממנו נעשתה חרבו של הפלשתי. תאור זה הולם את הידוע לנו מתבליטי מדינת הבו וכן ממצאים מיקניים.

נוסף לכך, מצאו חוקרים דמיון רב בין לוחמת הביניים בסיפור דוד וגוליית לבין המסופר באיליאדה, שירת המשורר היווני הומרוס על מלחמת טרויה.

כאמור, הקבלות אלו מחזקות את הסברה כי מוצא גויי הים הוא מן האיזור האיגאי.

מכמש

עיר בנחלת שבט בנימין; היה בו מחנה (“מצב”) פלשתי חשוב בימי השלטון הפלשתי בהר המרכזי; מזהים את מכמש עם תל אל-ח’רה אל-פוקה, צפונית לכפר הערבי מוח’מאס, כ- 7 ק”מ דרומית-מזרחית מרמאללה.

גבע

עיר בנחלת שבט בנימין; מזוהה כעיירה הערבית ג’בע, הנמצאת כ- 10 ק”מ צפונית מירושלים, מזרחית לדרך הראשית.

בית שמש

עיר בנחלת שבט דן בנחל שורק; מזוהה כתל רומילה ליד ח’רבת עין שמס, סמוכה לבית שמש המודרנית.

עקרון

לאחר שנים של דיון בקשר למיקומה, זוהתה עקרון לאחרונה בוודאות כתל מקנה בצפון שפלת יהודה, ליד קיבוץ רבדים; כמזרחית ביותר בין ערי פלשת, עקרון היתה זירה חשובה במאבק בין הפלשתים לבין עם ישראל, החל מתקופת השופטים.

גת

העיר הפלשתית הראשית היחידה שלא זוהתה עד כה בוודאות; לדעת רוב החוקרים, היא נמצאת בתל צפית בדרום שפלת יהודה; כנראה היתה העיר הפלשתית המובילה בימי הממלכה המאוחדת, אך ירדה ממעמד זה מן המאה התשיעית לפנה”ס.

אשדוד

הצפונית בין ערי הנמל הפלשתיות, היה בה מקדש חשוב לאל דגון; בחפירות שנערכו בתל אשדוד, הנמצא כ- 5 ק”מ דרומית לעיר המודרנית, נתגלה סוג קדום של כלי חרס פלשתיים.

אפק

שם של כמה ערים המוזכרות במקרא, ליד מקורות מים; העיר החשובה בין אלה נמצאת ליד מקורות נהר הירקון, בתל אנטיפטריס; שימשה מרכז שלטוני של המצרים לפני שסופחה על ידי הפלשתים במאה האחת-עשרה לפנה”ס.