Chapter_Header_05

דוד ופלשתים – מאויב לשכיר חרב

 

פעילותו הצבאית של דוד כנגד הפלשתים, בתקופת שירותו בצבא שאול, מתוארת באופן סתמי למדי. לאחר קרב עמק האלה, אין כל ציון של זירת הפעילות של דוד. רק בתקופת מנוסתו מפני שאול, מוזכר קרב במקום מוגדר, קעילה (שמואל א’ כ”ג). עיר זו מזוהה כח’רבת קילא, הנמצאת באיזור בית גוברין. מן האמור במקרא אפשר להסיק רק שהפלשתים נהגו לערוך פשיטות בעונת הקציר לשם ביזה; אין כל סימן לנסיון פלשתי להשתלט באופן קבוע על המקום.

 

לאחר תקופה ממושכת של מנוסה מפני שאול בתוך נחלת שבטו, יהודה, דוד החליט להתרחק מן הסכנה ולמצוא מקלט דווקא אצל הפלשתים. הוא פנה לאכיש, מלך גת, ובמשך שנה וארבעה חודשים שימש שכיר חרב בשירות המלך . רק במקרה זה (שמואל א’ כ”ז), מכונה מנהיג פלשתי “מלך” ולא בתואר הרגיל “סרן“. מכאן, הסיקו חוקרים אחדים כי בתקופה זו, התאחדו ערי פלשת ליישות מדינית אחת בהנהגת גת, וזאת בניגוד לברית הקונפדראטיבית הידועה קודם לכן. באשר לאכיש, יתכן ששמו מעיד שוב על המוצא האיגאי של הפלשתים – יש חוקרים המצביעים על דמיון לשוני בין השם אכיש לבין השם אנכיסס, אחד מגיבורי טרויה. השם אכיש מופיע גם כשמו של מלך עקרון בתקופה האשורית.

 

גת הינה העיר הפלשתית הראשית היחידה שלא זוהתה בוודאות עד היום. לדעת רוב החוקרים יש לחפש את גת פלשתים בתל צפית, דרומית מערבית לעקרון. מיקום דרומי זה עשוי להסביר את הקשר בין גת לבין צקלג, העיר שהונפקה לדוד ואנשיו על ידי אכיש. מן הבסיס הזה ערך דוד פשיטות על שבטי הנוודים שהטרידו הן את הפלשתים והן את בני יהודה, באיזור הנגב הצפוני. את צלקג מציעים החוקרים לזהות עם תל שריעה, כ- 20 ק”מ צפונית-מערבית לבאר שבע.

 

מכמש

עיר בנחלת שבט בנימין; היה בו מחנה (“מצב”) פלשתי חשוב בימי השלטון הפלשתי בהר המרכזי; מזהים את מכמש עם תל אל-ח’רה אל-פוקה, צפונית לכפר הערבי מוח’מאס, כ- 7 ק”מ דרומית-מזרחית מרמאללה.

גבע

עיר בנחלת שבט בנימין; מזוהה כעיירה הערבית ג’בע, הנמצאת כ- 10 ק”מ צפונית מירושלים, מזרחית לדרך הראשית.

בית שמש

עיר בנחלת שבט דן בנחל שורק; מזוהה כתל רומילה ליד ח’רבת עין שמס, סמוכה לבית שמש המודרנית.

עקרון

לאחר שנים של דיון בקשר למיקומה, זוהתה עקרון לאחרונה בוודאות כתל מקנה בצפון שפלת יהודה, ליד קיבוץ רבדים; כמזרחית ביותר בין ערי פלשת, עקרון היתה זירה חשובה במאבק בין הפלשתים לבין עם ישראל, החל מתקופת השופטים.

גת

העיר הפלשתית הראשית היחידה שלא זוהתה עד כה בוודאות; לדעת רוב החוקרים, היא נמצאת בתל צפית בדרום שפלת יהודה; כנראה היתה העיר הפלשתית המובילה בימי הממלכה המאוחדת, אך ירדה ממעמד זה מן המאה התשיעית לפנה”ס.

אשדוד

הצפונית בין ערי הנמל הפלשתיות, היה בה מקדש חשוב לאל דגון; בחפירות שנערכו בתל אשדוד, הנמצא כ- 5 ק”מ דרומית לעיר המודרנית, נתגלה סוג קדום של כלי חרס פלשתיים.

אפק

שם של כמה ערים המוזכרות במקרא, ליד מקורות מים; העיר החשובה בין אלה נמצאת ליד מקורות נהר הירקון, בתל אנטיפטריס; שימשה מרכז שלטוני של המצרים לפני שסופחה על ידי הפלשתים במאה האחת-עשרה לפנה”ס.